Vi är sex elever på Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborg som ska påbörja vårt gymnasiearbete. Projektets fokus ska ligga på cancerceller och hur de påverkas av en ketogen kost. Vårt intresse grundas i viljan att göra en experimentell undersökning och sprida en möjlig metod utöver strålbehandling och kemoterapi för behandling av cancer.